Polityka prywatnosci

Korzystając w jakikolwiek sposób ze strony znajdującej się pod adresem kalicinska.pl, akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób ze strony kalicinksa.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nigdy nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych wykorzystanych przez użytkowników w procesie rejestracji.

Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, proszę, nie odwiedzaj strony kalicinksa.pl, nie rejestruj się na naszej stronie i nie udostępniaj nam żadnych danych dotyczących Twojej osoby.

W czasie korzystania z serwisu Złotych Myśli możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków adres e-mail. W szczególnych przypadkach możesz zostać poproszony o dokładniejsze dane.

Niezapowiedziane wiadomości

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy dzięki działalności związanej ze stroną kalicinska.pl. Pod tym określeniem rozumiemy informacje niekomercyjne oraz informacje komercyjne.

Jawne dane osobowe

Dane osobowe podawane przy okazji wystawiania komentarzy (zwykle nazwa loginu - nie prezentujemy adresów e-mail), są dostępne dla wszystkich. Nie mamy praktycznej możliwości zabezpieczenia Cię przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Ci nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Strona kalicinska.pl wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji. Przykładem wykorzystania cookies na stronie kalicinska.pl może być identyfikacja powracających odwiedzających, którzy zdecydują się podać nam swój login.